BẢNG PHÍ DỊCH VỤ PHẦN MỀM VÒNG QUAY MAY MẮN

HOTLINE: 0968 99 68 77

GÓI MIỄN PHÍ

Miễn phí 20 người tham dự
 • Số mã quay số: 20
 • Số chương trình được tổ chức: 1
 • Import thông tin mã quay số bằng excel
 • Được thay đổi logo 
 • Được thay đổi thể lệ chương trình
 • Được thêm thông tin giải thưởng
 • Xuất excel danh sách khách hàng trúng giải

GÓI THÁNG

500.000đ không giới hạn mã quay
 • Số mã quay số: không giới hạn
 • Số chương trình được tổ chức: 1
 • Phí dịch vụ tháng đầu tiên: 800.000đ
 • Phí dịch vụ từ tháng thứ 2 trở đi: 500.000đ
 • Được deploy trên domain khách hàng
 • Import thông tin mã quay số bằng excel
 • Được thay đổi logo 
 • Được thay đổi thể lệ chương trình
 • Được thêm thông tin giải thưởng
 • Xuất excel danh sách khách hàng trúng giải

GÓI TÙY CHỈNH

Dành cho những khách hàng muốn tùy chỉnh lại phần mềm

Liên hệ không giới hạn mã quay
 • Số mã quay số: không giới hạn
 • Được chỉnh sửa hệ thống theo đúng yêu cầu khách hàng
 • Được nhân viên hỗ trợ trực tiếp khi diễn ra chương trình
 • Được deploy trên domain khách hàng
 • Được tùy biến mọi yêu cầu của khách hàng
 • Có thể gia công một hệ thống vòng quay may mắn theo đúng ý của mình
 • Được sử dụng vĩnh viễn phần mềm theo đúng yêu cầu của khách hàng