BẢNG PHÍ DỊCH VỤ PHẦN MỀM QUAY SỐ NGẪU NHIÊN

HOTLINE: 0968 99 68 77

GÓI MIỄN PHÍ

20 người tham dự
Miễn phí
 • Số người tham dự: 20 người
 • Số sự kiện được tổ chức: 1
 • Import thông tin khách hàng bằng excel
 • Tùy biến thông tin khách hàng
 • Được thay đổi logo 
 • Được thay đổi tên sự kiện
 • Được thay đổi màu chủ đạo màn hình quay số
 • Được thêm thông tin giải thưởng
 • Được thêm danh sách giải thưởng
 • Xuất excel danh sách khách hàng trúng giải

GÓI SỰ KIỆN

Số người tham dự

Chi phí:

 • Tên gói sự kiện: 20.000
 • Số người tham dự:
 • Số sự kiện được tổ chức: 1
 • Import thông tin khách hàng bằng excel
 • Tùy biến thông tin khách hàng
 • Được thay đổi logo 
 • Được thay đổi tên sự kiện
 • Được thay đổi màu chủ đạo màn hình quay số
 • Được thêm thông tin giải thưởng
 • Được thêm danh sách giải thưởng
 • Xuất excel danh sách khách hàng trúng giải

GÓI ĐẠI LÝ

Số người tham dự

Chi phí: 500.000đ

 • Tên gói sự kiện: 20.000
 • Số người tham dự: 20.000
 • Số sự kiện được tổ chức: không giới hạn
 • Import thông tin khách hàng bằng excel
 • Tùy biến thông tin khách hàng
 • Được thay đổi logo 
 • Được thay đổi tên sự kiện
 • Được thay đổi màu chủ đạo màn hình quay số
 • Được thêm thông tin giải thưởng
 • Được thêm danh sách giải thưởng
 • Xuất excel danh sách khách hàng trúng giải

GÓI TÙY CHỈNH

Dành cho những khách hàng muốn tùy chỉnh theo yêu cầu riêng

Liên hệ
 • Số người tham dự: Không giới hạn
 • Số sự kiện được tổ chức: không giới hạn
 • Được chỉnh sửa hệ thống theo đúng yêu cầu khách hàng
 • Được nhân viên hỗ trợ trực tiếp khi diễn ra quay số
 • Được triển khai online và offline tùy theo yêu cầu khách hàng
 • Được áp dụng công thức tạo ra số phiếu quay số tự động theo yêu cầu khách hàng
 • Được deploy trên domain khách hàng
 • Được tùy biến mọi yêu cầu của khách hàng
 • Có thể gia công một hệ thống quay số theo đúng ý của mình
 • Được sử dụng vĩnh viễn phần mềm theo đúng yêu cầu của khách hàng